OZNAM

 

Vážení vlastníci bytov a NP, zástupcovia vlastníkov,

v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou šírenia ochorenia COVID-19, platnými a odporúčanými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a hlavného hygienika SR, prevencie a ochrany Vášho zdravia a našich zamestnancov Vám oznamujeme, že organizovanie schôdzí vlastníkov bytov a NP je od 01.10.2020 zrušené do odvolania.

Pri osobnej návšteve a vstupe do priestorov SBD HÁJIK, družstvo Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie nasledovných opatrení.

  • vstup do priestorov SBD HÁJIK, družstvo po jednom, max. počet osôb v priestoroch SBD HÁJIK, družstvo 2 osoby
  • pri vstupe do budovy musíte mať prekryté ústa a nos ochranným rúškom /resp. šatkou, šálom/ a pripravte si doklad totožnosti a vlastné pero
  • vstup do priestorov SBD HÁJIK, družstvo nebude umožnený osobám v karanténe a osobám so zvýšenou teplotou
  • pri vstupe do priestorov SBD HÁJIK, družstvo si dôkladne vydenzifikujte ruky a riaďte sa pokynmi našich zamestnancov
  • pred budovou a v priestoroch SBD HÁJIK, družstvo dodržujte min. 2m odstupy medzi osobami
  • všetky reklamácie a požiadavky budú vybavované výhradne počas stránkových hodín

Ďakujeme za Vaše porozumenie, trpezlivosť a dodržiavanie uvedených opatrení, ktorým chránite svoje zdravie a zdravie našich zamestnancov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že všetky Vaše žiadosti, podnety, žiadanky, otázky a komunikáciu môžete vybavovať mailom, resp. nám ich vhadzovať do našej poštovej schránky umiestnenej pred mrežou na stene vstupného schodiska, ktorú môžete využiť aj pre doručenie akejkoľvek dokumentácie a dokladov.

 

Havarijná služba

Havarijná služba

Neváhajte nás kontaktovať pri akejkoľvek poruche. Rozsah prác havarijnej služby si prečítajte tu. Opíšte si dôležité telefónne čísla.

Dôležité telefónne čísla → Rozsah prác havarijnej služby →

Pre vlastníkov

Pre vlastníkov

V novej sekcii “Pre vlastníkov” sa dozviete množstvo informácií ako Reklamačný poriadok, Výrub stromov a drevín, Kontrola plynových rozvodov, Zásahy do nosných konštrukcií, … atď. Sekcia bude priebežne dopĺňaná.

Pre vlastníkov →

Po schodoch

Po schodoch

Webový portál www.poschodoch.sk sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich vlastníkov.

Ak máte záujem o túto službu napíšte nám.

Po schodoch →