Vážení vlastníci bytov a NP, zástupcovia vlastníkov, od 01.11.2018 je v platnosti novela zákona č.182/1993 o vlastníctve bytov a NP.

Z dôvodu, že v tejto novele sú výrazné zmeny napr. spôsoby hlasovania na schôdzi a písomnom hlasovaní a uznášaniaschopnosť schôdzí, prosíme Vás hlavne zástupcov vlastníkov a vchodových zástupcov o naštudovanie prehľadu zmien a novely zákona, ktoré nájdete v sekcii Legislatíva/vyhlášky a zákony resp. na nižšie uvedenom odkaze.

 

Havarijná služba

Havarijná služba

Neváhajte nás kontaktovať pri akejkoľvek poruche. Rozsah prác havarijnej služby si prečítajte tu. Opíšte si dôležité telefónne čísla.

Dôležité telefónne čísla → Rozsah prác havarijnej služby →

Pre vlastníkov

Pre vlastníkov

V novej sekcii “Pre vlastníkov” sa dozviete množstvo informácií ako Reklamačný poriadok, Výrub stromov a drevín, Kontrola plynových rozvodov, Zásahy do nosných konštrukcií, … atď. Sekcia bude priebežne dopĺňaná.

Pre vlastníkov →

Po schodoch

Po schodoch

Webový portál www.poschodoch.sk sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich vlastníkov.

Ak máte záujem o túto službu napíšte nám.

Po schodoch →