DÔLEŽITÝ OZNAM

 

Vážení vlastníci bytov a NP, zástupcovia vlastníkov, dodávatelia

v súvislosti so vzniknutou mimoriadnou situáciou šírenia ochorenia COVID-19, odporúčanými opatreniami RUVZ a hlavného hygienika SR, prevencie a ochrany Vášho zdravia a našich zamestnancov sme s platnosťou od 16.03.2020 (pondelka) do odvolania prijali nasledovné preventívne opatrenia:

  • stránkové dni a hodiny sú zrušené, priestory SBD HÁJIK, družstvo sú pre verejnosť uzatvorené
  • všetky Vaše žiadosti, podnety, žiadanky, otázky a komunikácia budú riešené a vybavované mailom, telefonicky, resp. nám ich vhadzujte do našej poštovej schránky umiestnenej pred mrežou na stene vstupného schodiska, ktorú môžete využiť aj pre doručenie akejkoľvek dokumentácie a dokladov
  • v naliehavých individuálnych prípadoch, ktoré vyžadujú osobné vybavenie Vás žiadame o kontaktovanie konkrétneho zamestnanca mailom, resp. telefonicky za účelom posúdenia požiadavky a príp. dohodnutia termínu iba v príde, že sa u Vás neprejavujú príznaky vírusového ochorenia a cestovateľská anamnéza
  • organizovanie schôdzí a písomných hlasovaní vlastníkov bytov a NP je pozastavené

Vopred ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie vyššie uvedených opatrení.

 

Havarijná služba

Havarijná služba

Neváhajte nás kontaktovať pri akejkoľvek poruche. Rozsah prác havarijnej služby si prečítajte tu. Opíšte si dôležité telefónne čísla.

Dôležité telefónne čísla → Rozsah prác havarijnej služby →

Pre vlastníkov

Pre vlastníkov

V novej sekcii “Pre vlastníkov” sa dozviete množstvo informácií ako Reklamačný poriadok, Výrub stromov a drevín, Kontrola plynových rozvodov, Zásahy do nosných konštrukcií, … atď. Sekcia bude priebežne dopĺňaná.

Pre vlastníkov →

Po schodoch

Po schodoch

Webový portál www.poschodoch.sk sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich vlastníkov.

Ak máte záujem o túto službu napíšte nám.

Po schodoch →