Po schodoch

Po schodoch

 

Webový portál www.poschodoch.sk sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich vlastníkov. Údaje sú sprístupnené z informačného systému DOMUS používaného správcami domov.

Po schodoch →

 

Ak máte záujem o túto službu napíšte nám.

Po schodoch