Internet a televízia Tesatel

Uzvatvorenie zmluvy o pripojení

Vážení vlastníci a nájomníci bytov,
oznamujeme Vám, že v uplynulých mesiacoch bola vykonaná významná rekonštrukcia a modernizácia káblovej televízie TESATEL, s.r.o. vo Vašom bytovom dome (predtým káblovka SBD Hájik), s cieľom poskytovania služieb novej generácie.

Spoločnosť TESATEL, s.r.o. Vás v prípade prejaveného záujmu a uzatvorenia zmluvného vzťahu pripojí na náš nový televízny signál, ktorý je výrazne lepšej kvality a s podstatne širšou programovou skladbou. V prípade jestvujúcich hviezdicových rozvodov vo vlastníctve TESATEL, s.r.o. nebude potrebná nová montáž a pripojenie sa vykoná po uzatvorení zmluvy.

Za účelom podania informácií a uzatvorenia nových zmlúv Vás v najbližších dňoch (počas leta) navštívia nami poverení spolupracovníci, ktorí na požiadanie preukážu svoju totožnosť a splnomocnenie.

Pôvodný zastaralý analógový TV signál bude z technických dôvodov
čoskoro odpojený v celej lokalite sídliska Hájik.

Bližšie informácie o programovej ponuke nájdete na www.tesatel.sk

V prípade záujmu o pripojenie a poskytnutie služieb TESATEL si môžete naše služby objednať hlavne na našej e-mailovej adrese: objednavky@tesatel.sk, prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom SMS alebo telefonicky na 0908 937 958, resp. 0918 402 059.

Ak sa pre značnú vyťaženosť telefonických liniek v tomto období na uvedené čísla nedovoláte, pošlite na uvedené čísla správu SMS, alebo email, a naši pracovníci Vás budú kontaktovať.

Všetky informácie ako i podpísanie zmluvy vybavíte aj osobne v sídle našej spoločnosti !

Nájdete nás počas stránkových hodín:
• v pondelok a stredu od 8.00 hod. do 11.00 hod. / od 12.00 hod. do 16.00 hod.
• v piatok od 8.00 hod. do 11.00 hod.
na prízemí v budove Kultúrneho domu Žilina – Závodie, ul. Pod hradiskom 10, Závodie 394, 010 04 Žilina, v sídle spoločnosti TESATEL, s.r.o.

Publikované v kategórii: články

Leave a Comment (0) →

Upozornenie na nekalé praktiky podomových obchodných predajcov

Vážení vlastníci a nájomcovia bytov,

touto cestou by sme Vás chceli upozorniť na nekalé praktiky obchodných zástupcov, ktorí sa vydávajú za zástupcov významných telekomunikačných spoločností. Navštevujú obyvateľov sídlisk v ich bytoch a ponúkajú uzatvorenie „výhodných“ zmlúv na využívanie telekomunikačných a internetových služieb.

Medzi najčastejšie argumenty obchodných zástupcov tak ako nám boli sprostredkované od dotknutých obyvateľov patria:

  • sme pracovníci, spolupracovníci, alebo partneri Vášho správcu bytov.
  • váš regionálny poskytovateľ so službou káblovej televízie končí, lebo nemá technológie, alebo v budúcnosti výrazne zvýši ceny internetu a televízie.
  • predstierajú, že sú oficiálnymi predstaviteľmi združenia operátorov.
  • sľubujú štátny príspevok, alebo podporu štátu v prípade uzatvorenia zmluvy.

Tesatel, s.r.o. ako poskytovateľ služieb káblovej televízie a internetu sa od uvedených aktivít dištancujú a s týmito nemajú nič spoločné.

Tesatel, s.r.o. disponuje modernými technológiami a širokou ponukou služieb a vzhľadom k investíciám v nedávnej dobe s ukončením poskytovania služieb neplánuje.

Odporúčame, aby občania v prípade podozrenia nepodpisovali zmluvy bez podrobného oboznámenia sa s podmienkami zmluvy. Pokiaľ majú uzatvorené zmluvy s terajším operátorom, je užitočné preveriť podozrivé informácie priamo v klientskom centre príslušného operátora. V prípade už podpísaných zmlúv a podozrení z takýchto nekalých praktík kontaktujte príslušné orgány na ochranu spotrebiteľa.

Legislatíva v tejto oblasti dostatočne chráni spotrebiteľov pred nekalými obchodnými praktikami. Zákon o ochrane spotrebiteľa, Obchodný zákonník aj Trestný zákon umožňujú tvrdo postihnúť podvodné a nekalé spôsoby dílerov, alebo uvedenie spotrebiteľov do omylu.

V prípade potreby nás kontaktujte a my Vám ochotne poskytneme všetky informácie.

Ing. Ladislav Čierny, CSc.
konateľ spoločnosti TESATEL, s.r.o.

Publikované v kategórii: články

Leave a Comment (0) →

Káblová televízia – oznámenie

SBD HÁJIK, družstvo oznamuje užívateľom káblovej televízie, že od 1.12.2012 je prevádzkovateľom TKR (televízneho káblového rozvodu) na sídlisku Hájik spoločnosť TESATEL, s.r.o.

SBD HÁJIK, družstvo žiada užívateľov, aby aj naďalej uhrádzali mesačné poplatky za užívanie TKR v zmysle mesačných zálohových predpisov až do doby, kedy budú mať užívatelia TKR uzatvorené nové zmluvy priamo so spoločnosťou TESATEL, s.r.o.

Zároveň oznamujeme, že spoločnosť TESATEL, s.r.o v roku 2013 rozšíri doterajšie služby TKR o nové analógové programové balíky, digitálnu televíziu s veľkým počtom HD programov a vysokorýchlostný internet na najvyššej technologickej úrovni.

Podrobnejšie informácie Vám poskytne v dostatočnom predstihu Váš nový prevádzkovateľ káblovej televízie na sídlisku Hájik, spoločnosť TESATEL, s.r.o.

pokračovať na www.tesatel.sk

Publikované v kategórii: články

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 2 12