Cenník poplatkov

Cenník poplatkov SBD Hájik platný od 1.9.2021

Cenník poplatkov si môžete stiahnuť vo formáte PDF (Acrobat) alebo XLS (Microsoft Excel)