Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Žiadanka na preplatenie nákladov

Žiadanka na preplatenie nákladov

Žiadanka na opravu

Žiadanka na opravu

Prezenčná listina

Prezenčná listina – vzor

 
Zápisnica zo schôdze

Zápisnica zo schôdze – vzor

Oznámenie písomného hlasovania

Oznámenie písomného hlasovania pri úvere resp. nadstavbe

Hlasovací lístok pri úvere

Hlasovací lístok pri úvere resp. nadstavbe

 
Písomné hlasovanie

Písomne hlasovanie

Odpočtový list - prevod

Odpočtový list meračov (prevod)

Prevod pozemkov

Prevod pozemkov pod bytovými domami – formulár