Havarijná služba

Havarijná služba

 
Havarijné kontakty →
 

Rozsah prác havárijnej služby a ich úhrada

Elektroinštalácia:

 • 1. Poruchy nahlásené na spoločnom rozvode sú hradené z fondu opráv domu.
 • 2. Poruchy nahlásené na rozvode medzi stupačkou a bytom sú hradené z fondu opráv domu, vrátane závady na hlavnom ističi.
 • 3. Poruchy nahlásené na rozvode bytu sú hradené užívateľom bytu.

Výťahy:

 • 1. Zásah havarijnej služby je vymedzený len na poruchy výťahu, ktoré zamedzujú výstupu osobám uviaznutým v kabíne výťahu.

Ústredné kúrenie:

 • 1. Poruchy nahlásené ako prasknutý radiátor, prasknuté tesnenie na regulačnom ventile, tečúci regulačný ventil, nefunkčný regulačný ventil z pohľadu regulácie, sú hradené užívateľom bytu.
 • 2. Poruchy nahlásené ako tečúce uzatváracie armatúry stúpačiek ÚK, tečúce zvary ležatých rozvodov sú hradené z fondu opráv domu.

Rozvod SV, TÚV:

 • 1. Poruchy nahlásené na spoločnom rozvode SV, TÚV sú hradené z fondu opráv až po bytový uzáver SV,TÚV.
 • 2. Poruchy nahlásené na bytovom rozvode sú hradené užívateľom bytu.

Kanalizácia:

 • 1. Poruchy nahlásené na bytovom rozvode t.j. Medzi zariaďovacím predmetom a stúpačkou sú hradené užívateľom bytu.
 • 2. Poruchy nahlásené na stúpačke (vyráža kanalizačná prípojka) sú hradené z fondu opráv domu.

Rozvod plynu:

 • 1. Poruchy nahlásené ako únik plynu na stúpačke až po uzáver merača plynu v byte sú hradené z fondu opráv domu.
 • 2. Poruchy nahlásené ako únik plynu za uzáverom merača plynu, sú hradené užívateľom bytu.
 • 3. Poruchy nahlásené ako únik plynu na spotrebiči (plynový sporák apod.) sú hradené užívateľom bytu.

 

Zásah havarijnej služby sa vykoná bez vystavenia objednávky v rozsahu odstránenia nebezpečenstva za účelom ochrany života a vlastníckeho majetku v bytovom dome na základe telefonického resp.iného oznámenia. Ostatné práce,ktoré sú potrebné urobiť na úplné odstránenie havarijného stavu a jeho následkov v dome sa vykonajú na základe žiadanky od zástupcu vlastníkov a ním schváleného cenového rozpočtu od dodávateľa prác.

Havarijné kontakty →