Havarijné kontakty

Havarijná služba

 

SBD HÁJIK, družstvo zabezpečuje havarijnú službu mimo pracovnej doby:

  • pre vodu, kúrenie a elektro – SBD Hájik, družstvo
  • pre výťahy – p.Trčík
 

Havarijné stavy hláste na telefónne čísla:

SBD Hájik, družstvo:

  • voda, kúrenie: 0948 884 168 – HALSTAV, s.r.o.
  • elektro: 0902 245 678 – p. Trčík
  • dispečing SEVAK: 0905 575 347, 041 / 707 17 29
  • dispečing Bytterm – Hájik: 041 / 566 20 00
p. Trčík – výťahy:

  • 0902 245 678 • 0949 480 014 • 0911 245 645
 

p. Mažgút – havarijné stavy striech

  • 0911 694 444
 

Poruchy na káblovej televízii SBD hláste p. Švancarovi na: 0905 214 768

 

Pri upchatí kanalizácie volajte p. Šmárika na: 0903 508 356