Stránkové hodiny

Stránkové hodiny

 
  • Pondelok: 8:00 – 12:00 // 13:00 – 15:00 hod.
  • Utorok: nestránkový deň*
  • Streda: 8:00 – 12:00 // 13:00 – 15:00 hod.
  • Štvrtok: 8:00 – 12:00 hod.
  • Piatok: nestránkový deň*
 

* Počas nestránkových dní bude budova SBD HÁJIK uzatvorená !
 * Súrne prípady (havarijný stav v bytovom dome, resp. byte) hláste telefonicky na technický úsek: 041/566 16 42.

Vašu korešpondenciu preberie podateľňa v kancelárii č. 7, prípadne ju môžete vhodiť do schránky na schodoch.

Havarijné kontakty