Pre vlastníkov

Pre vlastníkov

 

Vážení vlastníci bytov a NP, zástupcovia vlastníkov, od 01.11.2018 nadobudne platnosť novela zákona č.182/1993 o vlastníctve bytov a NP.

Z dôvodu, že v tejto novele sú výrazné zmeny napr. spôsoby hlasovania na schôdzi a písomnom hlasovaní a uznášaniaschopnosť schôdzí, prosíme Vás hlavne zástupcov vlastníkov a vchodových zástupcov o naštudovanie prehľadu zmien a novely zákona, ktoré nájdete v sekcii Legislatíva/vyhlášky a zákony resp. na nižšie uvedenom odkaze.

 

Vážená zástupkyňa vlastníkov, vážený zástupca vlastníkov,
oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 1.2.2019 sa mení firma zabezpečujúca havarijnú službu – voda, kúrenie.

Názov firmy: HALSTAV, s.r.o., Rajec
Tel.: 0948 884 168

(Za účelom odstránenia havárie už, prosím, nekontaktuje firmu ELPAS, s.r.o.)