Upozornenie na nekalé praktiky podomových obchodných predajcov

Vážení vlastníci a nájomcovia bytov,

touto cestou by sme Vás chceli upozorniť na nekalé praktiky obchodných zástupcov, ktorí sa vydávajú za zástupcov významných telekomunikačných spoločností. Navštevujú obyvateľov sídlisk v ich bytoch a ponúkajú uzatvorenie „výhodných“ zmlúv na využívanie telekomunikačných a internetových služieb.

Medzi najčastejšie argumenty obchodných zástupcov tak ako nám boli sprostredkované od dotknutých obyvateľov patria:

  • sme pracovníci, spolupracovníci, alebo partneri Vášho správcu bytov.
  • váš regionálny poskytovateľ so službou káblovej televízie končí, lebo nemá technológie, alebo v budúcnosti výrazne zvýši ceny internetu a televízie.
  • predstierajú, že sú oficiálnymi predstaviteľmi združenia operátorov.
  • sľubujú štátny príspevok, alebo podporu štátu v prípade uzatvorenia zmluvy.

Tesatel, s.r.o. ako poskytovateľ služieb káblovej televízie a internetu sa od uvedených aktivít dištancujú a s týmito nemajú nič spoločné.

Tesatel, s.r.o. disponuje modernými technológiami a širokou ponukou služieb a vzhľadom k investíciám v nedávnej dobe s ukončením poskytovania služieb neplánuje.

Odporúčame, aby občania v prípade podozrenia nepodpisovali zmluvy bez podrobného oboznámenia sa s podmienkami zmluvy. Pokiaľ majú uzatvorené zmluvy s terajším operátorom, je užitočné preveriť podozrivé informácie priamo v klientskom centre príslušného operátora. V prípade už podpísaných zmlúv a podozrení z takýchto nekalých praktík kontaktujte príslušné orgány na ochranu spotrebiteľa.

Legislatíva v tejto oblasti dostatočne chráni spotrebiteľov pred nekalými obchodnými praktikami. Zákon o ochrane spotrebiteľa, Obchodný zákonník aj Trestný zákon umožňujú tvrdo postihnúť podvodné a nekalé spôsoby dílerov, alebo uvedenie spotrebiteľov do omylu.

V prípade potreby nás kontaktujte a my Vám ochotne poskytneme všetky informácie.

Ing. Ladislav Čierny, CSc.
konateľ spoločnosti TESATEL, s.r.o.

Publikované v kategórii: články

Leave a Comment (0) ↓