Kontakty

Kontakt

 

SBD HÁJIK, družstvo • Mateja Bela 852 • 010 15 Žilina • IČO: 46436880 • e-mail: info@sbdhajik.sk
zapísané v OR OS Žilina, Oddiel: Dr, Vložka číslo: 10118/L

 

Bytové oddelenie

otázky a informácie zmlúv o výkone správy, zmena vlastníkov bytov, vyhlásenia a potvrdenia správcu:

e-mail: bytove@sbdhajik.sk
tel.: 041/566 16 42

Technické oddelenie

otázky a informácie ohľadne stavebných úprav v byte, potvrdenie o veku domu, výmena bytových vodomerov a meračov tepla, iné technické informácie:

p. Ondrejík
e-mail: technik@sbdhajik.sk
tel.: 041/566 16 42
mobil: +421 903 546 483

 

Nájomné

otázky a informácie týkajúce sa týkajúce sa mesačných predpisov, úhrad, evidencie mesačných zálohových platieb, ročného vyúčtovania a reklamácie ročného vyúčtovania:

p. Blašková
e-mail: najomne@sbdhajik.sk
tel.: 041/566 21 47
mobil: +421 905 616 456

Učtáreň

otázky a informácie týkajúce sa stavov fondov domu a vchodov, faktúr za stavebné práce, prenájom zariadení

p. Kováčiková
e-mail: uctaren@sbdhajik.sk
tel.: 041/566 21 47

 

Predseda družstva

otázky na predsedu družstva

Ing. Sako Jaroslav
e-mail: predseda@sbdhajik.sk
tel.: 041/566 16 42