Po schodoch

Po schodoch

 

Na portáli „poschodoch“sú  sprístupnené údaje z informačného systému DOMUS používaného správcami domov. Pri využívaní portálu majú vlastníci bytov možnosť informovať sa hlavne o stave konta bytu, výške mesačného predpisu, ročného vyúčtovania, tvorbe a čerpaní fondu opráv domu a vchodu, termínu revízií bytového domu, v ktorom sú majiteľom bytu. Údaje na portáli sú zobrazovanéonline. Používatelia majú tak možnosť overiť si každú platbu, zistiť výšku mesačného predpisu a variabilný symbol, pozrieť si ročné vyúčtovania prípadne tvorbu a čerpanie fondu opráv, zistiť meno a kontakt  zástupcu vlastníkov bytov.

Od 1.7.2021 bola prevádzkovateľom (ANASOFT APR, spol. s.r.o., Bratislava) spustená nová verziazobrazovania údajov na tomto portáli a zároveň nový prístup prihlasovania sa

do portálu.

Postup prihlasovania sa do portálu od 1. 7. 2021:

 1. Prihlásiť sa na webovú stránku: https://www.poschodoch.sk„Poschodoch“, ktorá je uvedená aj na stránke správcu vášho bytového domu „sbdhajik.sk“ alebo jednoducho napíšte do vyhľadávača v googli Poschodoch
 2. Zobrazí sa aktuálna verzia, v ktorej sa prihlásite nasledovne:
 3. Zadáte mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri žiadosti o registráciu a podpísaní zmluvy o sprístupnení portálu u správcu a zároveň ju u správcu máte aj zaevidovanú
 4. Pod mailovú adresu napíšte heslo, ktoré ste používali pri prihlasovaní sa do portálu
 5. Potom si musíte vytvoriť nové heslo a ešte raz ho zopakovať
 6. Potrebné je zakliknúť všetky tri podmienky: poskytovateľa, prevádzkovateľa a vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (inak sa nedostanete ďalej)
 7. Cena, ktorú nám účtuje prevádzkovateľ je mesačne 0,12 € s DPH mesačne
 8. Pokiaľ si heslo nepamätáte. kliknite na: Zabudli ste heslo?a prevádzkovateľ vám na horeuvedenú mailovú adresu zašle nové vygenerované heslo, ktoré si následne po prvom prihlásení zmeníte.
 9. Následne sa vám portál sprístupní k prezeraniu údajov (načítavanie údajov zo servera chvíľu trvá).
 10. Pokiaľ nie, treba sa odhlásiť (vpravo hore kliknutím na šípku – zobrazí sa možnosť „odhlásenia“)
 11. Zopakovať prihlásenie už s novým heslom .

Používateľom portálu prajeme veľa úspechov a spokojnosti.

Pozor cez „Registráciu“ sa prihlasujú iba noví používatelia (vlastníci bytov), ktorí doteraz portál „poschodoch“ nevyužívali, ale musia najskôr požiadať správcu o zaslanie registračného kódu. Prístup na portál je spoplatnený 0,12 €/mesiac, ktorý sa vyúčtuje v ročnom vyúčtovaníov.

Ak máte záujem o túto službu napíšte nám.

 

Po schodoch