O nás

O spoločnosti

 

SBD Hájik, družstvo Vám ponúka:

 • Partnerstvo založené na obojstrannej dôvere
 • Individuálny prístup ku klientovi, individuálne riešenie problémov
 • Spoľahlivé zabezpečenie služieb v oblasti správy bytových domov
 • Skúsenosť so spravovaním bytových domov, znalosť stavebných sústav,  či problematiky správy
 • Transparentné správcovstvo bez zvýhodňovania ktoréhokoľvek klienta
 • Efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami domu, ktoré si môžete kedykoľvek skontrolovať
 • Absolútna transparentnosť vo vedení účtov vášho domu
 • Istotu, nakoľko našim vlastníkom  je skupina osôb zo skúsenosťami a odbornou praxou širokého spektra – správcovského, ekonomického, právneho, stavebného, účtovného, energetického, technického.
 • Uprednostňujeme spokojné bývanie klientov pred dosahovaním vysokého komerčného zisku spoločnosti.
 • Poskytovanie bezplatnej osvety a vzdelávania v oblasti problematiky týkajúcej sa správy domov a energetiky (osvetové semináre, stretnutia s vlastníkmi,  emailové poradenstvo, atď…)
 • Poskytovanie odborného poradenstva, týkajúceho sa správy domov a väčších investičných projektov,
 • Znižovania spotreby energie, či poskytnutia úveru …
 • Efektívne vymáhanie nedoplatkov výlučne zákonnými prostriedkami