Prevod pozemkov pod bytovými domami

Prevod pozemkov pod bytovými domami

 

Z dôvodu zvýšeného záujmu o prevod pozemkov pod bytovými domami vo vlastníctve mesta do spoluvlastníctva vlastníkov bytov a NP vydávame toto usmernenie.

Záujemci o prevod pozemku pod bytovým domov vyplnia „formulár pre prevod pozemku pod bytovým domom“ viď. Tlačivá na stiahnutie. Formulár vyplnia všetci spoluvlastníci bytu alebo NP (napr. manželia), ak ste si neistí, skontrolujte si na www.katasterportal.sk vyhľadávanie podľa stavby, katastrálne územie: Závodie, podľa súpisného čísla (na Hájiku vačšinou štvormiestne číslo napr. 3395) presné iniciály, by sa mali zhodovať s údajmi na liste vlastníctva. Vyplnený a podpísaný formulár odovzdajte zástupcovi vlastníkov, ktorý zozbiera formuláre, dá Vám podpísať hromadnú žiadosť o prevod a následne všetky tlačivá odovzdá nám. My ich doručíme ma Mestský úrad, kde ich budú sumarizovať a pôjdu na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Cena za 1 m2 pozemku je pre prvonadobúdateľa (previedol si byt do osobného vlastníctva z vlastníctva bytového družstva alebo do vlastníctva jeho dediča, resp. manžela, detí, vnukov alebo rodičov pôvodného vlastníka) 0,12 € viď. § 17 ods. 1,2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v zmysle zákona č.182/1993 (o vlastníctve bytov)  § 18a, odst. 2.

Cena za 1 m2 pozemku pre ostatných je 16,60 € viď. § 15 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov … v zmysle zákona č.182/1993 (o vlastníctve bytov) § 18a, odst. 1 (vyhláška síce nie je už platná, ale slúži na ocenovanie pozemkov podľa zákona č.182/1993)

Napr. pri 3-izbovom byte predstavuje podiel na pozemku pod bytovým domom 12,08 m2, teda cena pre prvonadobúdateľa celkom je 1,45 € pre ostatných 200,60 €.

Okrem toho treba zaplatiť poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností 66 €.

Preto doporučujeme spájať žiadosti o prevod pozemku do hromadnej žiadosti – bola by vyhotovená jedna zmluva o prevode pozemku pre viacerých vlastníkov bytov a NP a suma 66 € by sa rozrátala podľa počtu žiadateľov o prevod.

TERMÍN ZBIERANIA A SUMARIZOVANIA ŽIADOSTÍ O PREVOD POZEMKU SI DOHODNITE NA SCHÔDZI ALEBO ZO ZÁSTUPCOM VLASTNÍKOV.

Neodporúčame prevádzať byt alebo NP do ukončenia celého procesu, nakoľko by sa narušil schvaľovací proces a dotknutý vlastník by musel všetko absolvovať odznovu (žiadosť,mesto,kataster).

 
Prevod pozemkov

Prevod pozemkov pod bytovými domami – formulár