Internet a televízia Tesatel

Uzvatvorenie zmluvy o pripojení

Vážení vlastníci a nájomníci bytov,
oznamujeme Vám, že v uplynulých mesiacoch bola vykonaná významná rekonštrukcia a modernizácia káblovej televízie TESATEL, s.r.o. vo Vašom bytovom dome (predtým káblovka SBD Hájik), s cieľom poskytovania služieb novej generácie.

Spoločnosť TESATEL, s.r.o. Vás v prípade prejaveného záujmu a uzatvorenia zmluvného vzťahu pripojí na náš nový televízny signál, ktorý je výrazne lepšej kvality a s podstatne širšou programovou skladbou. V prípade jestvujúcich hviezdicových rozvodov vo vlastníctve TESATEL, s.r.o. nebude potrebná nová montáž a pripojenie sa vykoná po uzatvorení zmluvy.

Za účelom podania informácií a uzatvorenia nových zmlúv Vás v najbližších dňoch (počas leta) navštívia nami poverení spolupracovníci, ktorí na požiadanie preukážu svoju totožnosť a splnomocnenie.

Pôvodný zastaralý analógový TV signál bude z technických dôvodov
čoskoro odpojený v celej lokalite sídliska Hájik.

Bližšie informácie o programovej ponuke nájdete na www.tesatel.sk

V prípade záujmu o pripojenie a poskytnutie služieb TESATEL si môžete naše služby objednať hlavne na našej e-mailovej adrese: objednavky@tesatel.sk, prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom SMS alebo telefonicky na 0908 937 958, resp. 0918 402 059.

Ak sa pre značnú vyťaženosť telefonických liniek v tomto období na uvedené čísla nedovoláte, pošlite na uvedené čísla správu SMS, alebo email, a naši pracovníci Vás budú kontaktovať.

Všetky informácie ako i podpísanie zmluvy vybavíte aj osobne v sídle našej spoločnosti !

Nájdete nás počas stránkových hodín:
• v pondelok a stredu od 8.00 hod. do 11.00 hod. / od 12.00 hod. do 16.00 hod.
• v piatok od 8.00 hod. do 11.00 hod.
na prízemí v budove Kultúrneho domu Žilina – Závodie, ul. Pod hradiskom 10, Závodie 394, 010 04 Žilina, v sídle spoločnosti TESATEL, s.r.o.

Publikované v kategórii: články

Leave a Comment (0) ↓