Mateja Bela 85, 87, 89

Mateja Bela 85, 87, 89

 

Špárovanie špár na bytovom dome

Miesto: Mateja Bela 85, 87, 89 Žilina
Názov diela: Špárovanie špár na bytovom dome
Termín: 10/2012
Investícia: 3.217,50 Eur
Rozsah: 715 bm
Firma: Vladimír Kocúrek, Lipany