Petzvalova 18

Petzvalova 18

 

Výmena presklenej steny schodišta zo zateplením ostenia

Miesto: Petzvalova 18, Žilina
Názov diela: Výmena presklenej steny schodišta zo zateplením ostenia
Termín: 11/2012
Investícia: 6.240,- Eur
Rozsah: rozmer steny 1950 x 20470 mm
Firma: Milan Rychel, Žilina