Spoľahlivý a ekonomicky výhodný spôsob diaľkových odpočtov tepla a vody

SMART ODPOČET

Zoznámte sa so spoľahlivým a ekonomicky výhodným spôsobom diaľkových odpočtov tepla a vody

Viete, že diaľkový odpočet meradiel tepla (aj vodomerov) a pomerových rozdeľovačov tepla je od januára 2027 povinný?A že v budúcnosti majú byť vlastníci bytov o svojej spotrebe informovaní častejšie ako iba raz za rok? Nemusíte sa obávať, všetko sú to zmeny k lepšiemu. S diaľkovým odpočtom si totiž významne uľahčite život. Preto mu hovoríme Smart odpočet. Prečítajte si viac o systéme diaľkového merania ista a jeho výhodách.

Čo získate so Smart odpočtom

 • Už sa nemusíte prispôsobovať termínom odpočtovej služby, prípadne čeliť sankciám za neodčítaný byt.
 • Jednoduchý online prístup k denným spotrebám vám umožní ľahšie hospodáriť s vašimi energiami.
 • Ušetríte na nákladoch a zároveň chránite klímu našej planéty.
 • Rozpočítanie energií je digitalizované a náklady sa rozdelia na základe skutočnej spotreby.
 • Môžete včas odhaliť neprimeranú spotrebu či poruchu na meračoch.
 • Odpočet je lacnejší, lebo nevyžaduje výjazd technika.
 • Máte celoročný dohľad nad prístrojmi.
 • Splníte požiadavky smernice EED.

Ako funguje smart odpočet

Nejedná sa len o diaľkový odpočet. Systém prepája koncové meracie prístroje do spoľahlivej automatizovanej siete na prenos dát. Jadrom systému je inteligentná zbernica dát, ktorá zhromažďuje údaje a prenáša ich na server. Systém zabezpečuje ich elektronické spracovanie a prenos do systému rozúčtovania nákladov na energie, správcovských programov a na internetový portál, ktorý umožňuje prístup ku spotrebám pre vlastníkov a správcu.

Zbernica dát sa napája na batériu so životnosťou 10 rokov prevádzky a nie je potrebné inštalovať ďalšie prídavné zariadenia, vykonávať stavebné úpravy, odoberať elektrinu navyše alebo byť pripojený na internet, čo minimalizuje náklady na obstaranie a prevádzku. Nenápadný prístroj menších rozmerov je umiestnený v spoločných priestoroch bytového domu a je chránený voči neoprávnenej manipulácii a jeho funkčnosť je diaľkovo monitorovaná.

ISTA diaľkový odpočet

ISTA diaľkový odpočet

Online portál – denný prehľad o spotrebe

Denné údaje o spotrebe a stave meračov sú prístupné online. Majitelia bytov a správcovia bytových domov môžu na internetovom portáli sledovať informácie o spotrebe a porovnávať ich s minulými obdobiami alebo s priemernými spotrebami. Navyše sú varovaní pred neobvyklými javmi, ako je únik vody, neštandardná spotreba alebo poruchy na meračoch.

Budete pripravení na zmeny v legislatíve

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ z 11. decembra 2018 sa zmenila smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (EED). Európska únia v nej navrhuje opatrenia v oblasti poskytovania informácií o vyúčtovaní alebo spotrebe tepla. Cieľom týchto opatrení je motivovať užívateľov nehnuteľností k zodpovednejšiemu zaobchádzaniu s energiami.

Čo požaduje legislatíva

 1. Diaľkový odpočet

V zmysleust.§ 32b ods. 3 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti musia byť do roku 2027 všetky merače tepla, teplej vody a pomerové rozdeľovače tepla vybavené funkciou diaľkového odpočtu. 

 1. Častejšie informácie o spotrebe

Funkcia diaľkového odpočtu má byť technickým predpokladom pre poskytovanie častejších informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní v budúcnosti. Podľa smernice EED má konečný spotrebiteľ dostávať tieto informácie min. 1-krát mesačne.

Prečo milióny majiteľov bytov zvolili technológiu ista?

Vďaka novým digitálnym technológiám bude možné doručiť informácie o spotrebe alebo vyúčtovaní konečnému spotrebiteľovi tak často, ako bude potrebné. Pripravte sa aj vy na deň, kedy odpočet jedenkrát ročne stačiť nebude. Diaľkovú technológiu odpočtov zbernicou dát inštalujeme na Slovensku už od roku 2012. Dnes zbernicami odčítame viac ako 400 000 prístrojov po celej krajine. Celosvetovo je to viac ako 30 000 000 prístrojov.

Užitočné linky:

Publikované v kategórii: články

Leave a Comment (0) →

Internet a televízia Tesatel

Uzvatvorenie zmluvy o pripojení

Vážení vlastníci a nájomníci bytov,
oznamujeme Vám, že v uplynulých mesiacoch bola vykonaná významná rekonštrukcia a modernizácia káblovej televízie TESATEL, s.r.o. vo Vašom bytovom dome (predtým káblovka SBD Hájik), s cieľom poskytovania služieb novej generácie.

Spoločnosť TESATEL, s.r.o. Vás v prípade prejaveného záujmu a uzatvorenia zmluvného vzťahu pripojí na náš nový televízny signál, ktorý je výrazne lepšej kvality a s podstatne širšou programovou skladbou. V prípade jestvujúcich hviezdicových rozvodov vo vlastníctve TESATEL, s.r.o. nebude potrebná nová montáž a pripojenie sa vykoná po uzatvorení zmluvy.

Za účelom podania informácií a uzatvorenia nových zmlúv Vás v najbližších dňoch (počas leta) navštívia nami poverení spolupracovníci, ktorí na požiadanie preukážu svoju totožnosť a splnomocnenie.

Pôvodný zastaralý analógový TV signál bude z technických dôvodov
čoskoro odpojený v celej lokalite sídliska Hájik.

Bližšie informácie o programovej ponuke nájdete na www.tesatel.sk

V prípade záujmu o pripojenie a poskytnutie služieb TESATEL si môžete naše služby objednať hlavne na našej e-mailovej adrese: objednavky@tesatel.sk, prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom SMS alebo telefonicky na 0908 937 958, resp. 0918 402 059.

Ak sa pre značnú vyťaženosť telefonických liniek v tomto období na uvedené čísla nedovoláte, pošlite na uvedené čísla správu SMS, alebo email, a naši pracovníci Vás budú kontaktovať.

Všetky informácie ako i podpísanie zmluvy vybavíte aj osobne v sídle našej spoločnosti !

Nájdete nás počas stránkových hodín:
• v pondelok a stredu od 8.00 hod. do 11.00 hod. / od 12.00 hod. do 16.00 hod.
• v piatok od 8.00 hod. do 11.00 hod.
na prízemí v budove Kultúrneho domu Žilina – Závodie, ul. Pod hradiskom 10, Závodie 394, 010 04 Žilina, v sídle spoločnosti TESATEL, s.r.o.

Publikované v kategórii: články

Leave a Comment (0) →

Upozornenie na nekalé praktiky podomových obchodných predajcov

Vážení vlastníci a nájomcovia bytov,

touto cestou by sme Vás chceli upozorniť na nekalé praktiky obchodných zástupcov, ktorí sa vydávajú za zástupcov významných telekomunikačných spoločností. Navštevujú obyvateľov sídlisk v ich bytoch a ponúkajú uzatvorenie „výhodných“ zmlúv na využívanie telekomunikačných a internetových služieb.

Medzi najčastejšie argumenty obchodných zástupcov tak ako nám boli sprostredkované od dotknutých obyvateľov patria:

 • sme pracovníci, spolupracovníci, alebo partneri Vášho správcu bytov.
 • váš regionálny poskytovateľ so službou káblovej televízie končí, lebo nemá technológie, alebo v budúcnosti výrazne zvýši ceny internetu a televízie.
 • predstierajú, že sú oficiálnymi predstaviteľmi združenia operátorov.
 • sľubujú štátny príspevok, alebo podporu štátu v prípade uzatvorenia zmluvy.

Tesatel, s.r.o. ako poskytovateľ služieb káblovej televízie a internetu sa od uvedených aktivít dištancujú a s týmito nemajú nič spoločné.

Tesatel, s.r.o. disponuje modernými technológiami a širokou ponukou služieb a vzhľadom k investíciám v nedávnej dobe s ukončením poskytovania služieb neplánuje.

Odporúčame, aby občania v prípade podozrenia nepodpisovali zmluvy bez podrobného oboznámenia sa s podmienkami zmluvy. Pokiaľ majú uzatvorené zmluvy s terajším operátorom, je užitočné preveriť podozrivé informácie priamo v klientskom centre príslušného operátora. V prípade už podpísaných zmlúv a podozrení z takýchto nekalých praktík kontaktujte príslušné orgány na ochranu spotrebiteľa.

Legislatíva v tejto oblasti dostatočne chráni spotrebiteľov pred nekalými obchodnými praktikami. Zákon o ochrane spotrebiteľa, Obchodný zákonník aj Trestný zákon umožňujú tvrdo postihnúť podvodné a nekalé spôsoby dílerov, alebo uvedenie spotrebiteľov do omylu.

V prípade potreby nás kontaktujte a my Vám ochotne poskytneme všetky informácie.

Ing. Ladislav Čierny, CSc.
konateľ spoločnosti TESATEL, s.r.o.

Publikované v kategórii: články

Leave a Comment (0) →

Káblová televízia – oznámenie

SBD HÁJIK, družstvo oznamuje užívateľom káblovej televízie, že od 1.12.2012 je prevádzkovateľom TKR (televízneho káblového rozvodu) na sídlisku Hájik spoločnosť TESATEL, s.r.o.

SBD HÁJIK, družstvo žiada užívateľov, aby aj naďalej uhrádzali mesačné poplatky za užívanie TKR v zmysle mesačných zálohových predpisov až do doby, kedy budú mať užívatelia TKR uzatvorené nové zmluvy priamo so spoločnosťou TESATEL, s.r.o.

Zároveň oznamujeme, že spoločnosť TESATEL, s.r.o v roku 2013 rozšíri doterajšie služby TKR o nové analógové programové balíky, digitálnu televíziu s veľkým počtom HD programov a vysokorýchlostný internet na najvyššej technologickej úrovni.

Podrobnejšie informácie Vám poskytne v dostatočnom predstihu Váš nový prevádzkovateľ káblovej televízie na sídlisku Hájik, spoločnosť TESATEL, s.r.o.

pokračovať na www.tesatel.sk

Publikované v kategórii: články

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 2 12