Baničova 14, 16, 18

Baničova 14, 16, 18

 

Špárovanie špár na bytovom dome

Miesto: Baničova 14, 16, 18 Žilina
Názov diela: Špárovanie špár na bytovom dome
Termín: 09-10/2012
Investícia: 4.198,50 Eur
Rozsah: 933 bm
Firma: Vladimír Kocúrek, Lipany

 

Výmena pivničných okien na bytovom dome

Miesto: Baničova 14, 16, 18 Žilina
Názov diela: Výmena pivničných okien na bytovom dome
Termín: 12/2012
Investícia: 3.400,- Eur
Rozsah: 15 ks trojdielnych 1780 x 550 mm, 6 ks štvordielnych 2380 x 550 mm
Firma: EKOPROFIL ,s.r.o. Žilina